Aktualizacja Dayz 1.17

Share

Witajcie Ocaleni!

Aktualizacja 1.17 właśnie została udostępniona na wszystkich platformach! Chociaż już ciężko pracujemy nad kolejną aktualizacją, ten artykuł omówi najważniejsze aspekty 1.17. Tym razem skupiliśmy się głównie na kwestiach  dostępności  i  tworzenia . Jeśli chcesz zobaczyć pełną listę dodatków, zmian i poprawek do aktualizacji, pełny changelog znajdziesz na dole artykułu.

Jedną z kluczowych części aktualizacji 1.17 jest dodanie  nowych ustawień czułości , które oferują graczom możliwość dostosowania czułości sterowania w różnych scenariuszach, takich jak celowanie, poruszanie się i sterowanie. Kolejną ważną częścią aktualizacji jest  zmieniony istniejący schemat kontroli  sterowników,  dodanie alternatywnego schematu kontroli, a także obszerne naprawianie błędów dotyczące różnych problemów związanych z kontrolą. Alternatywny schemat daje nam możliwość dostosowania kontroli bez znaczącego wpływu na istniejący schemat i umożliwia rozwiązanie niektórych długotrwałych problemów z istniejącym schematem. Będziemy przetwarzać informacje zwrotne ze stabilnej gałęzi 1.17 i ewentualnie dalej dostosowywać alternatywny schemat sterowania. Schematy sterowania można zmieniać w menu głównym/pauzie na ekranie sterowania.

Przyjrzeliśmy się również VOIP i dodaliśmy kilka ulepszeń jakości życia do interfejsu użytkownika, takich jak ikony wyświetlane tylko podczas transmisji (przy włączonym nowym trybie aktywacji głosowej), opóźnienie zwolnienia dla trybu „Naciśnij i mów” oraz możliwość aby zmienić odległość VOIP na kontrolerze.

Wprowadziliśmy zmiany w systemie akcji i ujednolicono sposób, w jaki gracz może przełączać się między akcjami o tych samych warunkach początkowych. Odbywa się to teraz, dotykając góra/dół na kółku myszy lub góra/dół na D-pad kontrolera, co sprawia, że ​​przełączanie się między różnymi opcjami jest znacznie szybsze i prostsze.

Sprytni ocaleni mogą teraz zrobić improwizowany filtr do maski przeciwgazowej , pasek ze sznurka , stojak na naczynia do kominka i zupełnie nowy zestaw improwizowanych ubrań zrobionych ze szmat. Wytwarzanie kamiennego noża zostało zmienione i kości mogą być teraz użyte do wytworzenia kościanego noża . Tymczasem oba improwizowane noże mogą posłużyć do wytworzenia improwizowanej włóczni . Dodano również niektóre bronie do walki wręcz, których nie można wytworzyć, takie jak zmiękczacz do mięsa (który działa jak słabszy młotek), tasak i widły .

A skoro mowa o broni, asortyment cywilnej broni palnej został poszerzony i obejmuje teraz CR-550 Savanna – potężny myśliwski karabin typu bolt-action .308, a także pistolety .308 Longhorn i legendarny pistolet P1 9mm.

Pod względem funkcji zmieniliśmy sposób działania filtrów maski gazowej . Można je teraz uzupełniać tabletkami z węglem drzewnym, ale z czasem mogą również ulec uszkodzeniu. Naczynia kuchenne ulegają powolnym uszkodzeniom, gdy są używane, a źródła ciepła, takie jak pochodnie, pojazdy i generatory prądu, zwiększają teraz komfort cieplny gracza (w przeszłości tylko kominki były uważane za źródło ciepła).

Dodaliśmy również kilka drobnych aktualizacji do obu oficjalnych terenów, przygotowując się na znacznie większe zmiany!

 

PC Stable 1.17 Update 1 – Version 1.17.154732 (Released on 19.04.2022)

NOTES

 • Consider using the Steam client option to verify the integrity of the local game cache to avoid corrupted data after downloading this update.
 • Consider defragmenting your HDD after downloading large updates.
 • In case of problems, please check the Bohemia Interactive support F.A.Q., DayZ F.A.Q., or BattlEye F.A.Q.
 • You can help us to further improve the game by posting your feedback on the Feedback Tracker.

GAME

ADDED

 • CR-550 Savanna rifle
 • Longhorn pistol
 • P1 pistol
 • Craft-able Spear (Bone & Stone head variants)
 • Pitchfork
 • Craft-able Bone knife
 • Cleaver
 • Meat tenderizer
 • Kitchen timer
 • Craft-able Fireplace stand
 • Brooms can be lit and used as a torch
 • Improvised clothes from rags
 • Improvised Rope Belt
 • Improvised gas mask filter
 • Gas mask filters can now be refilled with charcoal tablets
 • Additional sensitivity settings (camera, aiming)
 • Cookware is slowly getting damaged by being used
 • Gas mask filters get damaged while in use
 • Voice activation setting for VOIP
 • Ability to go back and forth through multiple actions on the same item
 • New point of interest on Livonia

FIXED

 • Gear could not be added to other player’s inventories (https://feedback.bistudio.com/T159801https://feedback.bistudio.com/T162845)
 • The sound of hitting an obstacle with a vehicle while reversing wasn’t played
 • Dropped items were pushed upwards in certain situations (https://feedback.bistudio.com/T162980)
 • During punching the player would turn sideways in some situations
 • The sound of the Sarka 120 engine came from the front, whereas the engine is in the back (https://feedback.bistudio.com/T161793)
 • Shelters weren’t build-able on some places
 • A burned-out fireplace is no longer producing light
 • Canceling activation of the bear trap and landmine caused errors
 • Fixed rendering exploits related to buildings
 • The visual effect of the contaminated area partly persisted after it was despawned (https://feedback.bistudio.com/T162089)
 • Focus zoom briefly reset during several actions in the 1st person (https://feedback.bistudio.com/T160921)
 • Hair clipped with NVG head strap on female characters
 • An incorrect texture of ruined wheels caused a server error on restart
 • Issues with object occlusion on a military guardhouse
 • Players could climb through closed windows on some buildings
 • The player was able to pick up the fire barrel while items were attached to it
 • The sound of starting/stopping engine was not present for other players
 • Sound of opening or closing vehicle doors was not present for other players  (https://feedback.bistudio.com/T162184)
 • The sound of turning on/off the alarm clock wasn’t audible for other players
 • A staircase handrail in one of the city house blocks was missing a collision
 • The attachment icon didn’t correctly reflect attached optics and rails on weapons (https://feedback.bistudio.com/T162436)
 • Attaching more nails to the flag pole caused errors
 • Sharpened wooden sticks caused errors when damaged
 • Filtering server by favorited gives error: 9 in server browser (https://feedback.bistudio.com/T150657https://feedback.bistudio.com/T150658, https://feedback.bistudio.com/T156497)
 • Traps did not react to vehicles
 • Headtracking TrackIR didn’t work (https://feedback.bistudio.com/T164166)
 • Fixed several environment issues on Chernarus and Livonia
 • Certain gestures would make the character float above the ground when executed in prone (https://feedback.bistudio.com/T161093)
 • Light and heavy melee attack combinations would sometimes result in too much damage (https://feedback.bistudio.com/T160568 – private)
 • Sound of ear ringing caused by the flash grenade could get stuck at some situations
 • Ruined Zmijovka hat didn’t properly reflect its state
 • Mouse cursor was invisible in the respawn menu

CHANGED

 • Reworked Nizhnoye village on Chernarus
 • Adding a favorite server when already at max (25) will throw an error instead of removing a random favorite
 • Microphone now continues to listen while the player is tabbed out, but only if option “Graphics and sound” is set in the “Update in background” option (https://feedback.bistudio.com/T160155)
 • VOIP push-to-talk mode now has a release delay of 0.5 seconds to prevent voice cutouts
 • All heat sources are now emitting heat
 • Sensitivity settings is now exponential instead of linear
 • Bark can now be harvested with axes
 • Drain and pour liquid actions are now properly separated
 • Adjusted the wolf model to allow a more precise headshot
 • The burning duration of torches now correctly depends on the amount of fuel
 • Food can be baked in a cookware even without lard or water
 • Food looses its quantity when cooked in a cookware even without lard or water
 • Weapon sway increases dramatically while the character is rolling
 • Fireplaces start heating up the player character faster now
 • Position of the light source for Sarka 120 when only a single headlight is on was set to the proper position
 • Players are no longer able to get into a vehicle while holding a heavy item (https://feedback.bistudio.com/T162153)
 • Stone knifes can no longer be sharpened with a sharpening stone
 • Action inputs will be prioritized over inventory actions (e.g. climbing a ladder before dropping your item in hands)
 • Updated the game credits

MODDING

 • Added: OnAnimationPhaseStarted callback on Entity
 • Added: Ability to override the position of motor sound for vehicles (for soundcontroller) (https://feedback.bistudio.com/T161793)
 • Added: Exposed GetAllowDamage to script
 • Added: Possibility to add multiple variants of same actions to scroll through
 • Added: Support for angleAltitudes and analysisLength in the OutsideTerrain config class. Note that analysisLength is used to generate angleAltitudes, so if angleAltitudes is defined then analysisLength does not get used. If using angleAltitues, exactly 512 entries should be specified.
 • Added: “-cfgpaths=” launch parameter to define additional paths to rvconfigs for the game to load when filepatching is enabled to quickly test configs without making a pbo
 • Added: Modification of arrays in rvconfig by using operator ‘+=’
 • Changed: Changes to Longhorn position, names of selections, some cleanup. Model config cleanup
 • Changed: Fireplace and Bonfire uses UniversalTemperatureSources
 • Changed: ActionWorldCraft and ActionBuildPart to use the new action variants system
 • Changed: Fireplace tripod is now actual animated attachment of a fireplace (previously part of fireplace mesh)
 • Changed: More clock/timer common functionality moved to the base class
 • Changed: Tree harvesting configuration data moved from script to configs
 • Changed: Updated SetVoiceOn() (which is exposed to script) to receive new optional parameter toggled, and also fire engine event every time VOIP state changes
 • Fixed: Workbench crash when using undefined class in a template

KNOWN ISSUES

 • Land Mine disappears after disarming
 • Thrown Spears, Sharp/Long Wooden Sticks and Torches fall under the ground
 • Missing sound while base building or mining stones with Meat Tenderizer
 • Player gets desynced when equipping weapon after cancelling equip animation before
 • When kindling/fuel items become ruined in fire, player is unable to add the same item before the ruined one disappears
 • Roasting sound effect remains with cooking equipment even after the roasting is done
 • Raised flag on the flag pole is missing an option to lower the flag

Console Update 1.17 – Version 1.17.154721 (Released on 19.04.2022)

NOTES

GAME

ADDED

 • CR-550 Savanna rifle
 • Longhorn pistol
 • P1 pistol
 • Craft-able Spear (Bone & Stone head variants)
 • Pitchfork
 • Craft-able Bone knife
 • Cleaver
 • Meat tenderizer
 • Kitchen timer
 • Craft-able Fireplace stand
 • Brooms can be lit and used as a torch
 • Improvised clothes from rags
 • Improvised Rope Belt
 • Improvised gas mask filter
 • Gas mask filters can now be refilled with charcoal tablets
 • Sensitivity settings for various scope options
 • New optional control scheme
 • Bark can be harvested with axes now
 • Cookware is slowly getting damaged by being used
 • Gas mask filters get damaged while in use
 • Voice activation setting for voice chat
 • Scroll through multiple actions can be now done via mouse wheel
 • New point of interest on Livonia

FIXED

 • Gear could not be added to other player’s inventories (https://feedback.bistudio.com/T159801https://feedback.bistudio.com/T162845)
 • The sound of hitting an obstacle with a vehicle while reversing wasn’t played
 • Dropped items were pushed upwards in certain situations (https://feedback.bistudio.com/T162980)
 • During punching the player would turn sideways in some situations
 • The sound of the Sarka 120 engine came from the front, whereas the engine is in the back (https://feedback.bistudio.com/T161793)
 • Shelters weren’t build-able on some places
 • A burned-out fireplace is no longer producing light
 • Canceling activation of the bear trap and landmine caused errors
 • The visual effect of the contaminated area partly persisted after it was despawned (https://feedback.bistudio.com/T162089)
 • Focus zoom briefly reset during several actions in the 1st person (https://feedback.bistudio.com/T160921)
 • Hair clipped with NVG head strap on female characters
 • An incorrect texture of ruined wheels caused a server error on restart
 • Fixed rendering exploits related to buildings
 • Players could climb through closed windows on some buildings
 • The Player was able to pick up the fire barrel while items were attached to it
 • The sound of starting/stopping engine was not present for other players
 • Sound of opening or closing attachments was not present for other players  (https://feedback.bistudio.com/T162184)
 • The sound of turning on/off the alarm clock wasn’t audible for other players
 • A staircase handrail was missing a collision
 • The attachment icon didn’t correctly reflect attached optics and rails on weapons (https://feedback.bistudio.com/T162436)
 • Attaching more nails to the flag pole caused errors
 • Sharpened wooden sticks caused errors when damaged
 • Filtering server by favorited gives error: 9 in server browser (https://feedback.bistudio.com/T150657https://feedback.bistudio.com/T150658https://feedback.bistudio.com/T156497)
 • Traps did not react to vehicles
 • Light and heavy melee attack combinations would sometimes result in too much damage (https://feedback.bistudio.com/T160568 – private)
 • Fixed several environment issues on Chernarus and Livonia
 • Certain gestures would make the character float above the ground when executed in prone (https://feedback.bistudio.com/T161093)
 • Sound of ear ringing caused by the flash grenade could get stuck at some situations
 • Ruined Zmijovka hat didn’t properly reflect its state
 • Mouse cursor was invisible in the respawn menu

CHANGED

 • Reworked Nizhnoye village on Chernarus
 • Adding a favorite server when already at max (25) will throw an error instead of removing a random favorite
 • VOIP (any) is not available while in inventory. If VA is active, the player can keep speaking though
 • VOIP “push-to-talk” and “toggle voice activation” have been moved from DPAD-down to DPAD-left
 • VOIP “volume range up/down” has been added as DPAD-left + RB/LB
 • “Cycle fire mode” has been moved from DPAD-left to LT (I.E.  while in raised hands) + DPAD-right
 • While in vehicle, “accelerate” now behaves as an axis and can be modulated (instead of being on/off)
 • Heavy attack is now triggered by “Press Y” instead of “Hold Y”
 • A new optional control scheme added
 • Mic continues to listen to the player for 0.5 s after they let go of the push-to-talk button
 • All heat sources are now emitting heat
 • Drain and pour liquid actions are now properly separated
 • Adjusted the wolf model to allow a more precise head-shot
 • The burning duration of torches now correctly depends on the amount of fuel
 • Cooking without lard/water now reduces the weight of the burned food
 • Weapon sway increases while the character is rolling
 • Fireplaces start heating up the player character faster now
 • Position of the light source for Sarka 120 when only a single headlight is on was set to the proper position
 • Players are no longer able to get into a vehicle while holding a heavy item (https://feedback.bistudio.com/T162153)
 • Stone knifes can no longer be sharpened with a sharpening stone
 • Action inputs will be prioritized over inventory actions (e.g. climbing a ladder before dropping your item in hands)
 • Closing the inventory wasn’t possible with the view button after assigning an item to a quick slot
 • Updated the game credits

KNOWN ISSUES

 • Land Mine disappears after disarming
 • Text in controls is sometimes overlapping
 • Thrown Spears, Sharp/Long Wooden Sticks and Torches fall under the ground
 • Missing sound while base building or mining stones with Meat Tenderizer
 • Heavy/Special attack is not mapped correctly for the new control scheme and clashes with the new jump button
 • Missing “Controller disconnected” dialogue with MnK enabled
 • Player gets desynced when equipping weapon after cancelling equip animation before
 • When kindling/fuel items become ruined in fire, player is unable to add the same item before the ruined one disappears
 • Roasting sound effect remains with cooking equipment even after the roasting is done